نمایش 1–8 از 44 نتیجه

نگهدارنده کتاب دارای وزن مناسب جهت نگه داشتن کتاب ها میباشد.

جنس این نگهدارنده ها از پودر سنگ و رزین و بدنه تو پر هستند.