نمایش 1–8 از 23 نتیجه

بدون شک نوشتن از چراغ خواب های سنگ نمک بدون پرداختن به خواص آن ها کاری بیهوده است.

سنگ نمک در رگه های معدنی به رنگ های سفید،زرد،نارنجی و حتی آبی در طبیعت یافت میشود.

از مهمترین خواص این کانی طبیعت میتوان از جذب انرژی منفی به خاطر دارا بودن یون منفی موجود

در آن نام برد!

یون های منفی باعث حرکت یون های مثبت نیز میشوند که نتیجه آن بهبود فضای تنفسی برای ریه هاست.

فراموش نکنیم که این سنگ ها،در رگه های زرد تر به سمت نارنجی باشند تا از خواص بیشتری برخوردار باشند.

سنگ نمک ها علاوه بر حضور همیشگی شان در طب باستانی ایرانی و شرق دور،امروزه هم مورد تایید محافل علمی هستند.

آباژورها و چراغ خواب های سنگ نمک در طرح های گوی سنگ نمک،مکعب،هرم،شش ظلعی و مستطیل زینت بخش خانه های شما هستند.